Skład Prezydium Rady Aptekarskiej BOIA XI Kadencja
Prezes
mgr farm. BIEL Grzegorz
Wiceprezesi
mgr farm. PERZYNA Rafał
mgr farm. ZABIELNY Barbra
Sekretarz
mgr farm. BEN Janina
Zastępca Sekretarza
dr n. farm. PORĘBSKA-BUDNY Małgorzata
Skarbnik
mgr farm. BAŚCIK Magdalena
Członek Prezydium
mgr farm. MALCZYK Agnieszka