Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
mgr farm. Jadwiga Górny

Zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Elżbieta Wojtunik-Fengler
mgr farm. Aleksandra Cieplińska
mgr farm. Joanna Płaczek-Wrotniak
mgr farm. Halina Klama