Okręgowy Sąd Aptekarski BOIA IX Kadencji
Przewodnicząca Sądu
mgr farm. Ficoń Katarzyna

Członkowie Sądu Aptekarskiego
mgr farm. Wacławek Magdalena
mgr farm. Górny Jadwiga
mgr farm. Wacław-Budzowska Zofia
mgr farm. Budzowski Tomasz
mgr farm. Koprzywa Daria
mgr farm. Deręgowska-Starow Agnieszka
mgr farm. Dobrowolska-Broda Elwira
mgr farm. Siudzińska Katarzyna
mgr farm. Żurek Sabina