Okręgowy Sąd Aptekarski BOIA VIII Kadencji
Przewodnicząca Sądu
mgr farm. Górny Jadwiga

Członkowie Sądu Aptekarskiego
mgr farm. Wacławek Magdalena
mgr farm. Gorycka-Kachel Grażyna
mgr farm. Wacław-Budzowska Zofia
mgr farm. Budzowski Tomasz
mgr farm. Ficoń Katarzyna
mgr farm. Sołtysek Agnieszka
mgr farm. Dobrowolska-Broda Elwira
mgr farm. Siudzińska Katarzyna
mgr farm. Górny Ilona