Okręgowy Sąd Aptekarski:

Przewodnicząca Sądu
mgr farm. Ewa Imielska-Solich

Członkowie Sądu Aptekarskiego
mgr farm. Elżbieta Jakubiec
mgr farm. Małgorzata Kos
mgr farm. Jolanta Nosek
mgr farm. Halina Drabczyńska
mgr farm. Maria Wojtaszek