Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca
mgr farm. Janina Perzyna

Członkowie
mgr farm. Sylwia Kopeć
mgr farm. Natalia Migacz-Biel