Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

8 czerwca 2021r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2021r., poz. 1035)  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035

- zmiana związana jest z możliwością przeprowadzania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 w aptece

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2021r.