Zmiana kategorii dostępności z Lz na Rp dla produktów leczniczych Fandhi