Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie umów na pełnienie dyżurów

Zarządzenie nr 193/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece
=> Zarządzenie nr 193/2023/DGL 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.
(JB)