Zarządzenie Prezesa NFZ nr 13/2022 w sprawie sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 13/2022/DSOZ z 28 stycznia 2022r

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

=> szczegóły

(JB)