Zanieczyszczenia w metforminie - kolejna informacja

Na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pojawiła się kolejna informacja dotycząca stopnia szkodliwości substancji zanieczyszczającej m.in. metforminę:

Uaktualniona informacja Europejskiej Agencji Leków z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ryzyka obecności nitrozoamin w syntetycznych produktach leczniczych na terenie Unii Europejskiej

Fragment:

Na podstawie badań na zwierzętach, nitrozaminy zostały sklasyfikowane jako prawdopodobne czynniki rakotwórcze (substancje mogące mieć wpływ na wzrost zachorowalności na raka). Są one obecne w niektórych produktach spożywczych (żywność, woda), lecz nie przewiduje się ich niekorzystnego wpływu na zdrowie po spożyciu w niewielkich ilościach. Ryzyko pozostaje na niskim poziomie również w przypadku pacjentów zażywających produkty lecznicze, w których wykryto nitrozaminy.

=> pełny tekst informacji www.gov.pl/web/gif

(JB)