Wykaz produktów leczniczych o skróconym terminie ważności pozwolenia dopuszczenia do obrotu - listopad 2019r

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane w listopadzie 2019r decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

=> skrócenia - listopad

(JB)