Wykaz produktów leczniczych o skróconym terminie ważności pozwolenia dopuszczenia do obrotu - czerwiec 2019r