Wykaz państw, które nie realizują recept transgranicznych elektronicznych w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 10 stycznia 2023r
w sprawie wykazu państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz w sprawie zestawienia danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej
=> link do komunikatu
(JB)