Wybory Delegatów BOIA 2023

Wybory Delegatów BOIA 2023

Szanowni Państwo!

Rok 2023 to rok wyborczy, w którym będziemy wybierać Delegatów do samorządu zawodu farmaceuty na kolejną, czteroletnią IX kadencję w latach 2023-2027.

Rejonowe zebrania wyborcze zostaną przeprowadzone we wrześniu.

Obszar Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej został podzielony na 5 Rejonów Wyborczych.

Zebrania wyborcze odbędą się w następujących terminach i miejscach:

·   Rejon nr 1 obejmujący powiat cieszyński w dniu 11 września 2023r.

Miejsce zebrania: Restauracja WiP, ul. Katowicka 23, 43-400 Cieszyn; godz. 18.30

·   Rejon nr 2 obejmujący powiat oświęcimski w dniu 12 września 2023r.

Miejsce zebrania: Hotel Dąbrowski ul. gen. J. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim; godz. 18.30

·  Rejon nr 3 obejmujący powiat żywiecki w dniu 14 września 2023r.

Miejsce zebrania: Krajcar, Żywiecki Browar Rzemieślniczy, ul. Świętokrzyska 8, 34-300 Żywiec; godz. 18:30

·  Rejon nr 4  obejmujący powiat suski w dniu 18 września 2023r.

Miejsce zebrania: Kasper Suski, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka; godz. 18:30

·  Rejon nr 5 obejmujący powiat bielski oraz miasto Bielsko-Biała w dniu  21 września 2023r.

Miejsce zebrania Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska, ul. 3 Maja 27/4a, 43-300 Bielsko-Biała; godz. 18:30

 

O przynależności Farmaceutów do poszczególnych Rejonów Wyborczych, decyduje miejsce ich stałego zamieszkania wskazane przez członka samorządu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską.

Farmaceuci mający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem działania Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zostają wpisani na listę wyborców sporządzoną dla Rejonu Wyborczego nr 5 (Rejon bielski) obejmującego swoim zasięgiem powiat bielski i miasto Bielsko-Biała, z tym zastrzeżeniem, że na pisemny wniosek takiego farmaceuty możliwym jest wpisanie go na listę wyborców w innym Rejonie Wyborczym Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wskazanym przez niego w tym Wniosku. Termin składania wniosków upływa dnia 31 lipca 2023r.

Zachęcamy wszystkich członków naszej Izby do aktywnego udziału w wyborach samorządowych.