WIF - oznaczenia aptek przeprowadzających szczepienia szczepienia

K O M U N I K A T ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W KATOWICACH dla właścicieli i kierowników aptek ogólnodostępnych dot. sposobu oznaczenia aptek ogólnodostępnych, w których przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oraz sposobu informowania o przeprowadzaniu takich szczepień

=> szczegóły

(JB)