WIF - obowiązek zgłaszania podejrzenia, że produkt nie spełnia wymagań jakościowych

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 13 października 2021r

przypominający o obowiązku zgłaszania podejrzenia, że produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, w związku z występującymi przypadkami dokonywania przez apteki zlokalizowane na terenie województwa śląskiego zwrotów do hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych, co do których wystąpiło podejrzenie, że produkt leczniczy nie spełnia ustalonych dla niego wymagań jakościowych.

Fakt ten należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Dotyczy to również aptek.

W piśmie opisane są procedury postępowania w w/w przypadku.

=> pełny tekst komunikatu WIF

(JB)