WIF Kraków - komunikat w sprawie zgłaszania braków produktów leczniczych

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie informuje, że od 6 września 2019r zaprzestaje przyjmować zgłoszenia o brakach produktów leczniczych za pośrednictwem formularza na swojej stronie internetowej.
=> komunikat
(JB)