WIF Katowice - funkcjonowanie WIF na terenie Bielska-Białej

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu farmaceutycznego w Katowicach
z 25 stycznia 2023r:
ZMIANA W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W KATOWICACH DOT. POMIESZCZENIA W BIELSKU-BIAŁEJ
Od dnia 1 lutego 2023r do odwołania w pomieszczeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, zlokalizowanym w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, bezpośrednia obsługa interesantów będzie świadczona w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30. Kontakt telefoniczny pod numerem (33) 813-62-32 jest możliwy w ww. dniach tygodnia w godzinach pracy Inspektoratu.
W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (40-074 Katowice, ul. Raciborska 15) bezpośrednia obsługa interesantów jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Kontakt telefoniczny z siedzibą tut. Inspektoratu jest możliwy we wszystkie dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów: tel. (32) 208-74-68 sekretariat tel. (32) 208-74-75 kancelaria.
=> tekst komunikatu
(JB)