Ważny Komunikat dla członków BOIA dot. opłacania składek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2021r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2021, poz. 97). Jednym z nowych przepisów, jest przepis art. 8f regulujący przypadki stanowiące podstawę do skreślenia z rejestru farmaceutów. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in. wówczas, gdy farmaceuta nie opłacał składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z powyższym proszę o sprawdzenie sald Państwa należności - zadłużenia trzeba uregulować nie później niż do dnia wejścia w życie ustawy, tj.16.04.2021r.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie skreśleniem farmaceuty z rejestru farmaceutów ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami dla wykonywania przez niego zawodu.

[ES]