Warsztat - "Profesjonalna obsługa pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej" - 14.11.2023r.

Warsztat "Profesjonalna obsługa pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej"

Farmaceuci od zawsze wzbudzają zaufanie pacjenta a także stanowią ważne ogniwo budowania i wzmacniania świadomości zdrowotnej wśród pacjentów. Chorzy coraz częściej w pierwszej kolejności po poradę udają się do apteki, a farmaceuta poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem, może wnieść istotny wkład w rozwój świadomości na temat profilaktyki zdrowia. Farmaceuci codziennie stykają się z nowymi, specyficznymi sytuacjami w aptece, u pacjentów pojawiają się nowe potrzeby, dolegliwości, jednostki chorobowe, a w odpowiedzi na nie szereg nowych preparatów i rozwiązań.

Aptekarska Szkoła Zarządzania wraz z Beskidzką Okręgową Izbą Aptekarską zapraszają na warsztat "Profesjonalna obsługa pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej"

- Warsztat dedykowany członkom Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, w szczególności pracownikom pierwszego stołu.

- Szkolenie jest realizowane w warsztatowej formie, która pozwala na wymianę doświadczeń między uczestnikami i trenerami.

- 5 punktów edukacyjnych
- termin: 14.11.2023, godz. 9:00-14:00
- miejsce:  Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 27 (Siedziba Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej)

 Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zgłębić kluczowe dla profesjonalnej obsługi pacjenta zagadnienia:

Pierwsze wrażenie w budowaniu relacji z pacjentem
Badanie potrzeb – rola pytań podczas wywiadu farmaceutycznego 
Rekomendacja rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby pacjenta  
Terapia komplementarna jako element opieki nad pacjentem

Zapisy dostępne na:https://www.aptekarska.pl/oferta/course/info.php?id=985