Viregyt K - uchylenie ograniczenia w wydawaniu

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 4 marca 2022r opublikowano:

=> Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. uchylające obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

Fragment:

Od dnia 7 marca 2022 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 94).

- dotyczyło produktu leczniczego Viregyt K.

(JB)