Valinger 25mg OTC od 23.04.2019

Decyzja URPL zmieniająca kategorię dostępności dla produktu leczniczego

Valinger tabletki 25 mg z Rp na OTC.

Valinger OTC -> decyzja

(JB)