Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

23 sierpnia 2019r w Dzienniku Ustaw poz.1590
opublikowano Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.
Wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu - od 6 września 2019r, ale są wyjątki, które będą obowiązywać później.
=> tekst ustawy
Zmiany dotyczą również Prawa farmaceutycznego - w art.4 na stronie 3 jest mowa m.in. o ilościach leków, które będą mogły być przepisywane na recepcie elektronicznej a także o terminach realizacji recept.
Termin realizacji e-recepty - 365 dni od daty wystawienia - ale uwaga! - po upływie 30 dni od daty wystawienia recepty lub od "daty realizacji od dnia", recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły.
Jednorazowo pacjent może otrzymać lek maksymalnie na 180 dni stosowania.
Recepty na produkty zawierające srodki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory - termin realizacji - 30 dni od dnia wystawienia.
(JB)