Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - tekst jednolity

Dziennik Ustaw z dnia 20.04.2020r poz.702:

==> Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „systemem informacji”. W systemie informacji przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

W ustawie jest mowa m.in. o systemach teleinformatycznych (RUM, ZSMPOL itp), SIM, Internetowym Koncie Pacjenta.

(JB)