Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W Dzienniku Ustaw z 24.07.2019r poz.1373
opublikowano tekst jednolity ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych:
=> tekst ustawy
(JB)