Ustawa o izbach lekarskich - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 22.05.2019r poz.965 ogłoszono tekst jednolity ustawy o izbach lekarskich.

Ustawa o izbach lekarskich

(JB)