Szkolenie - Profesjonalna Obsługa Pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej - 06.06.2023r.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie zapraszamy farmaceutów zrzeszonych w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej do udziału w szkoleniu stacjonarnym:

Profesjonalna Obsługa Pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej

Czas: 6.06.2023 godz. 9.00-14.00

Miejsce: siedziba OIA Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 27

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na warsztaty na: www.aptekarska.pl | link: https://tiny.pl/w3bfz

KONTAKT: Kaja Kukułka, tel. 603 619 659 e-mail: kaja.kukulka@neuca.pl

Szkolenie zorganizowane jest przez Aptekarską Szkołę Zarządzania pod patronatem Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Zastanawiacie się Państwo zapewne, dlaczego taki temat?
Apteki na naszych oczach ulegają przełomowym zmianom. Wprowadzono szczepienia przeciw Covid 19 i grypie, a na horyzoncie widać już kolejne świadczenie
w ramach opieki farmaceutycznej. Jednak jeden obszar w aptece pozostaje stały i kluczowy – to profesjonalna, ukierunkowana na niesienie pomocy obsługa pacjenta. Tam, gdzie pojawiają się problemy ze zdrowiem i ludzkie emocje, wywiad farmaceutyczny nie
zawsze jest rzeczą łatwą. Dlatego proponujemy farmaceutom możliwość rozwoju umiejętności komunikacyjnych.
• Jak przebiega szkolenie?
Szkolenie ma formę interaktywnego warsztatu (czas trwania 5 godzin zegarowych) i odbywa się w małej, maksymalnie 16-osobowej grupie, aby uczestnicy mogli swobodnie wymienić się doświadczeniami.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników pierwszego stołu i obejmuje następujące zagadnienia:
• Pierwsze wrażenie w budowaniu relacji z pacjentem
• Badanie potrzeb – rola pytań podczas wywiadu farmaceutycznego.
• Rekomendacja rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby pacjenta
• Terapia komplementarna jako element opieki nad pacjentem

Więcej informacji w zaproszeniu - kliknij

Z A P R O S Z E N I E -