Stanowisko NIA w sprawie wizyt przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach w czasie epidemii SARS-CoV-2

=> Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych w czasie epidemii SARS-CoV-2. Stanowisko NRA z dnia 2 czerwca br.

Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych powinny odbywać się z zachowaniem najwyższej ostrożności, aby wyłączyć lub zminimalizować ryzyko zakażenia pacjentów i personelu. W tym celu należy przyjąć odpowiednie zasady prewencji.

Szczegóły w  komunikacie - link powyżej.

(JB)