SPOTKANIE FARMACEUTÓW SZPITALNYCH - 30.05.2023

SPOTKANIE FARMACEUTÓW SZPITALNYCH

Serdecznie zapraszam na spotkanie farmaceutów szpitalnych, które odbędzie się w BOIA 30 maja 2023r. o godz. 17:00, 

Głównym punktem spotkania będzie wykład Pani mgr Magdaleny Wieczorek, specjalisty farmacji klinicznej zatytułowany
"Opieka farmaceutyczna nad pacjentem hospitalizowanym".
Podczas szkolenia w oparciu o doświadczenia własne i praktyczne przykłady zostaną omówione wybrane aspekty opieki
farmaceutycznej nad pacjentem hospitalizowanym, w tym m.in. koncyliacja i przeglądy lekowe, analiza dokumentacji
medycznej, współpraca z personelem medycznym w zakresie bezpiecznej farmakoterapii itp.
Poruszymy również bieżące tematy nurtujące farmaceutów szpitalnych naszej Izby Aptekarskiej.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 2 punkty edukacyjne miękkie.
Zapisy: tel. +48 33 810 16 20, e-mail: biuro@bielsko.boia.pl

Przewodnicząca Komisji ds. farmacji szpitalnej
mgr farm. Barbara Zabielny.