Śląski Oddział NFZ zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień

Komunikat Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 czerwca 2021r:

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dalej „program”).

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień pacjentów w aptece ogólnodostępnej z następującymi założeniami i wymaganiami.

W komunikacie zawarte są szczegółowe informacje:

- Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

- Wymagania organizacyjne

- Procedura naboru - Wynagrodzenie

- Sposób rozliczenia należności za szczepienia

- Zakończenie uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciw COVID-19

oraz formularze do pobrania.

=> pełny tekst komunikatu Śl.Oddz.NFZ

(JB)