Śląski NFZ - dot.świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19