Rozp.w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na wyroby medyczne - od 1 lipca 2020r

9 stycznia 2020r w Dzienniku Ustaw poz.28 opublikowano

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

Należy zwrócić uwagę, że wzór będzie dotyczył tylko zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2020r.

=> Dz.U. 2020 poz. 28

(JB)