Rozp.w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych - Dz.U.2022 poz.852

20 kwietnia w Dzienniku Ustaw poz.852 opublikowano

=> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

(JB)