Rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

19 sierpnia 2019r w Dzienniku Ustaw poz.1555
opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
=> tekst rozporządzenia

(JB)