Rozporządzenie MZ z dnia 30 maja 2022r. - ws. dystrybucji prod. leczniczych stanowiących asortyment rezerw strategicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw - Dz.U. 2022 poz. 1162

Rozporządzenie MZ: