Rozporządzenie MZ z dnia 26 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Dz. U. 2022r. poz. 1656 

Rozporządzenie do pobrania: