Rozporządzenie MZ z dnia 17.06.2021r.- zmieniające rozporządzenie w sprawie recept - Dz.U.2021 poz.1114

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.06.2021r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. -tekst rozporządzenia

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r.