Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

W dniu 18 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept Dz.U. 2019 poz. 718 - które przedłuża ważność starych druków recept o kolejne 12 miesięcy.

Link do: Rozporządzenie Ministra Zdrowia