Rozp.MZ zmieniające rozp.w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kat.1 i prep.zawierających te środki lub substancje

Nowelizacja nowelizacji z 18.11.2019r.

dotycząca określania ilości substancji na recepcie

=> Dz.U. 2019 poz. 2301

(JB)