Rozp.MZ w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept