Rozp.MSWiA w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne - Dz.U.2020 poz.1308

28 lipca 2020r opublikowano w Dzienniku Ustaw poz.1308:

=> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne

W paragrafach 4 i 5 określono zasady wypłacania refundacji podmiotom realizującym wnioski weteranów.

(JB)