Rozp.Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept - Dz.U.2020 poz.1432

24 sierpnia 2020r w Dzienniku Ustaw poz.1432 opublikowano:

=> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Zmiana związana jest z wprowadzeniem kodu uprawnienia dodatkowego "C" - dla kobiet w ciąży.

Wchodzi w życie 1 września 2020r.

(JB)