Rozp. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 - Dz.U.2021.1581

27 sierpnia 2021r w Dzienniku Ustaw poz.1581 opublikowano:

=> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

Wchodzi w życie 1 września 2021r.

(JB)