Rekomendacje Zespołu ds. Szczepień przy Ministrze Zdrowia dotyczące kwestionariusza kwalifikacyjnego dla osoby dorosłej do szczepienia przeciw COVID-19

Komunikat MZ z 26.12.2020r

Zespół ds. Szczepień w rozszerzonym składzie eksperckim rekomenduje wprowadzenie celowanego kwestionariusza kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 dla osoby dorosłej. Proponowany kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dla osoby dorosłej przeciw COVID-19 stanowi załącznik do rekomendacji.

=> możliwość wglądu do kwestionariusza

(JB)