Rekomendacje Zdrowotne FIP dla farmaceutów i pracowników aptek ws. koronawirusa

Szanowni Państwo,

przekazujemy Rekomendacje Zdrowotne Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej, które zawierają informacje i tymczasowe wytyczne dla farmaceutów i pracowników aptek.

Rekomendacje Zdrowotne FIP