Recenum Junior - OTC

W załącznikach: pismo przewodnie oraz decyzja Prezesa URPL
o zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC produktu leczniczego
Recenum Junior granulat do przygotowania zawiesiny
=> pismo przewodnie
=> decyzja
(JB)