Przypomnienie komunikatu ze stycznia 2020r w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na wyroby medyczne - od 1 lipca 2020r