Przypominamy - na stronie NFZ są dostępne komunikaty z zablokowanymi pulami recept do pobrania