Przypominamy - dostęp do decyzji GIF - wycofania z obrotu, zakaz wprowadzania wprowadzania do obrotu itp.