Przypominamy - 16 kwietnia 2021r wchodzi w życie ustawa o zawodzie farmaceuty - Dz.U.2021.97 - dotyczy również konsekwencji nie płacenia składek

Szczegóły podawaliśmy we wcześniejszym komunikacie 23.01.2021r:

=> Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty - Dz.U.2021 poz.97 wraz z opracowaniem wybranych fragmentów.

Przypominamy jeden z fragmentów, dotyczący poprawki do ustawy o izbach aptekarskich,ujętej w omawianej ustawie:

Art.82. W ustawie (...) o izbach aptekarskich:

w Art. 8f. 1. Skreślenie z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską następuje wskutek:

(...)

5) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

(JB)