Projekt „Szkolenie specjalizacyjne dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i farmaceuty”

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 16 maja 2024r:
=> Komunikat w sprawie realizacji projektu pn. Szkolenie specjalizacyjne dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i farmaceuty
Fragment:
Projekt ma na celu finansowanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii - dla fizjoterapeutów oraz w dziedzinie farmacji klinicznej i szpitalnej - dla farmaceutów. Wnioski na wiosenne postępowanie kwalifikacyjne można składać w terminie do dnia 31 maja br. Ministerstwo Zdrowia zachęca do składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinach.
(JB)